Protokół zdawczo-odbiorczy przy sprzedaży mieszkania

Dla kupującego, Dla sprzedającego, Porady 16.05.2024 222 8 min

Sprzedaż mieszkania to stresujący i nierzadko skomplikowany proces wymagający załatwienia wielu formalności. Wstępem do niego zazwyczaj jest wycena nieruchomości, natomiast zakończeniem podpisanie umowy sprzedaży z nabywcą, która w tym przypadku musi mieć formę aktu notarialnego. Jednak w praktyce wizyta u notariusza to dopiero przedostatni etap takiej transakcji. Kończy się ona dopiero w momencie przekazania kluczy do mieszkania nowemu właścicielowi, do czego zazwyczaj dochodzi w późniejszym terminie. Choć z pozoru jest to prosta formalność, to warto mieć potwierdzenie jej przeprowadzenia, czyli protokół zdawczo-odbiorczy. W artykule wyjaśniamy, czym jest ten dokument oraz co powinno się w nim znaleźć. Skorzystaj z naszych porad, aby dobrze przygotować się do sprzedaży swojego mieszkania!

Czym jest protokół zdawczo-odbiorczy sprzedawanego mieszkania?

To nieobowiązkowy, ale bardzo istotny dokument spisywany przy sprzedaży mieszkania, który pełni funkcję uzupełnienia dla podpisanego wcześniej aktu notarialnego. Rolą notariusza jest bowiem jedynie potwierdzenie, że transakcja została przeprowadzona zgodnie z przepisami prawa i jej strony dopełniły wszystkich wymaganych formalności. Umowa sprzedaży mieszkania nie zawiera szczegółowych informacji związanych z technicznymi aspektami nieruchomości, dlatego podaje się je w protokole zdawczo-odbiorczym.

Na etapie negocjacji warunków sprzedaży mieszkania jego obecny właściciel może np. zobowiązać się do pozostawienia niektórych mebli i innych elementów wyposażenia. Z kolei w momencie odbioru nieruchomości kupujący musi zaakceptować jej aktualny stan, w tym ewentualne wady, o których powinien być wcześniej poinformowany. Bez pisemnego potwierdzenia tych i wielu innych ważnych aspektów technicznych w przyszłości mogą wyniknąć z tego różne nieporozumienia. Spisując je w protokole zdawczo-odbiorczym obie strony transakcji zabezpieczają się na wypadek takich sytuacji.

Czy wiesz, że stan techniczny mieszkania znacząco wpływa na wartość rynkową nieruchomości? To proste – mieszkania w dobrym stanie wpływają na odczuwany poziom bezpieczeństwa i komfortu w danym miejscu. Im lepszy stan techniczny, tym wyższa cena nieruchomości! Dowiedz się więcej: Na co zwrócić uwagę przy kupnie mieszkania?

Dlaczego warto spisać protokół zdawczo-odbiorczy przy sprzedaży mieszkania i kiedy to zrobić?

Protokół zdawczo-odbiorczy - dlaczego warto go spisać?
Protokół zdawczo-odbiorczy – dlaczego warto go spisać?

Dokładnie dokumentując stan sprzedanego mieszkania, uchronisz się przed ewentualnymi roszczeniami ze strony jego nabywcy. Uniemożliwi to nowemu właścicielowi zgłoszenie reklamacji nieruchomości np. z powodu usterek, których istnienie potwierdza, podpisując się na protokole zdawczo-odbiorczym. Jednocześnie stanowi on zabezpieczenie dla kupującego w razie znalezienia poważnych wad technicznych mieszkania zatajonych przez sprzedawcę.

Z powyższych powodów dokument ten najlepiej spisać w trakcie przekazywania kluczy do nieruchomości. Obie strony transakcji powinny przeprowadzić jej inspekcję, a następnie wypisać uwagi w protokole zdawczo-odbiorczym. Pamiętaj, aby przygotować go w dwóch identycznych wersjach – po jednej dla kupującego i sprzedającego.

Jakie informacje powinny znaleźć się w protokole zdawczo-odbiorczym przy sprzedaży mieszkania?

Informacje w protokole zdawczo-odbiorczym
Informacje w protokole zdawczo-odbiorczym

Im więcej szczegółów technicznych związanych z nieruchomością znajdzie się w takim dokumencie, tym lepszą zapewnia on ochronę obu stronom transakcji sprzedaży. Do kluczowych informacji, które powinny znaleźć się w każdym protokole zdawczo-odbiorczym należy zaliczyć:

  • miejsce oraz datę jego sporządzenia,
  • dane obu osób podpisujących się pod dokumentem,
  • numer aktu notarialnego obejmującego umowę sprzedaży mieszkania,
  • ogólny opis nieruchomości (wraz z przynależnymi do niej pomieszczeniami – np. komórka lokatorska) oraz dokładne określenie jej stanu technicznego (koniecznie zawrzyj w nim wszelkie istniejące usterki),
  • listę wyposażenia znajdującego się w mieszkaniu, które zostanie przekazane nowemu właścicielowi (jeśli obejmuje również różne urządzenia, warto zostawić związaną z nimi dokumentację, w tym instrukcje obsługi czy karty gwarancyjne, jeśli są jeszcze ważne),
  • dokładny stan liczników wszystkich mediów doprowadzonych do lokalu mieszkalnego,
  • ilość przekazanych kompletów kluczy do mieszkania oraz ewentualnych urządzeń kontroli dostępu (np. pilot do sterowania bramą wjazdową na teren).

Dobrą praktyką jest dołączenie do tego dokumentu zdjęć wszystkich wad i usterek występujących w nieruchomości. Oprócz tego pamiętaj, aby w protokole zdawczo-odbiorczym znalazło się bardzo istotne oświadczenie kupującego. Składając podpis, powinien potwierdzić znajomość stanu technicznego mieszkania oraz zobowiązać się do nie wnoszenia w przyszłości związanych z nim roszczeń.

Jeśli chcesz szybko, bezpiecznie i korzystnie sprzedać mieszkanie, skorzystaj ze wsparcia specjalistów!

Wsparcie specjalistów w sprzedaży mieszkania
Wsparcie specjalistów w sprzedaży mieszkania

Opisany w artykule dokument to tylko jedna z wielu formalności, o jakie należy zadbać w związku ze sprzedażą mieszkania. Jeśli chcesz mieć pewność, że prawidłowo dopełnisz wszystkie z nich, zleć to zadanie specjalistom – skorzystaj z usług naszej firmy Pricer

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie m.in. darmowej wyceny nieruchomości, przygotowania jej do zbycia, wystawiania ogłoszeń oraz kompletacji niezbędnej dokumentacji. Dbamy o bezpieczeństwo klientów i oszczędzamy ich czas, a do tego gwarantujemy uzyskanie korzystnej ceny sprzedaży! Co najważniejsze – to wszystko robimy online, a więc nie musisz wychodzić z domu i poświęcać czasu na często nieudane spotkania – my zajmiemy się weryfikacją zainteresowanych. Poznaj szczegóły na temat tego, jak wycenić mieszkanie.

FAQ – Protokół zdawczo odbiorczy mieszkania

Pytania do protokołu zdawczo-odbiorczego
Pytania do protokołu zdawczo-odbiorczego

1. Co to jest protokół zdawczo-odbiorczy i dlaczego jest ważny przy sprzedaży mieszkania?

Protokół zdawczo-odbiorczy to dokument potwierdzający stan ogólny mieszkania oraz szczegóły dotyczące wyposażenia mieszkania i ewentualnych usterek. Jest ostatnim krokiem w procesie transakcji kupna, zapewniającym zabezpieczenie prawne zarówno dla sprzedającego, jak i dla nowego właściciela.

2. Jakie informacje powinny znaleźć się w protokole zdawczo-odbiorczym?

W protokole powinny znaleźć się informacje takie, jak ogólny stan techniczny lokalu, numery liczników, lista wyposażenia mieszkania pozostającego w lokalu, ewentualne usterki oraz dokumentacja fotograficzna potwierdzająca stan mieszkania. Ponadto dokument powinien zawierać miejsce sporządzenia protokołu i być podpisany przez obie strony transakcji.

3. Dlaczego warto sporządzić dokumentację fotograficzną mieszkania przy sporządzaniu protokołu zdawczo-odbiorczego?

Dokumentacja fotograficzna jest niezbędnym dowodem na stan mieszkania w momencie przekazania nieruchomości kupującemu, co może zapobiec przyszłym nieporozumieniom dotyczącym ewentualnych usterek lub braku elementów wyposażenia. Dodatkowo protokół przekazania mieszkania stanowi oficjalne potwierdzenie dla nowego właściciela, że nieruchomość została mu w pełni przekazana zgodnie z ustaleniami.

4. Czy protokół zdawczo-odbiorczy jest wymagany przy każdej sprzedaży nieruchomości?

Chociaż nie jest to wymóg prawny, sporządzanie protokołu zdawczo-odbiorczego jest zalecane jako najlepsza praktyka przy sprzedaży nieruchomości, szczególnie na rynku wtórnym, aby dokładnie określić stan mieszkania i zawartość transakcji.

5. Gdzie mogę znaleźć wzór protokołu zdawczo-odbiorczego?

Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego można znaleźć online lub uzyskać od specjalistów zajmujących się nieruchomościami. Ważne, aby dokument był dostosowany do konkretnej transakcji i zawierał wszystkie niezbędne informacje.

6. W ilu egzemplarzach należy sporządzić protokół?

Protokół powinien być sporządzony w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron transakcji, czyli sprzedającego i kupującego, aby każda z nich miała własną kopię dokumentu potwierdzającą stan nieruchomości w momencie przekazania.

7. Jakie kroki należy podjąć po sporządzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego?

Po sporządzeniu protokołu i podpisaniu umowy sprzedaży mieszkania, należy poinformować dostawców mediów o zmianie właściciela, aby umożliwić nowemu właścicielowi przejęcie odpowiedzialności za płatności i zarządzanie usługami.

8. Jak protokół zdawczo-odbiorczy chroni własność nieruchomości?

Należy pamiętać, że oficjalne potwierdzenie własności nieruchomości stanowi akt notarialny, który obejmuje swoją treścią umowę sprzedaży danej nieruchomości. Protokół zdawczo-odbiorczy, współistniejący z umową sprzedaży, ma wyłącznie charakter techniczny.

Sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego jest niezbędnym krokiem w procesie sprzedaży mieszkania, gwarantującym jasność i przejrzystość warunków przekazania nieruchomości. Dzięki niemu możliwe jest uniknięcie przyszłych nieporozumień dotyczących stanu technicznego czy wyposażenia mieszkania, co stanowi solidną podstawę do ewentualnego dochodzenia praw lub roszczeń. Ten dokument daje obu stronom transakcji poczucie bezpieczeństwa i pewności, że wszystkie istotne kwestie zostały należycie zaadresowane i zrozumiane.

Czytaj więcej

5/5 - (ilość głosów: 2)

Polecane wpisy