Jak sprzedać mieszkanie w 2024 roku?


Ostatnie lata mijają pod znakiem znaczącego wzrostu cen nieruchomości na wielu lokalnych rynkach, co sugeruje, że teraz może być szczególnie dobry moment na sprzedaż. Jak zabrać się do sprzedaży mieszkania? Jak sprzedać mieszkanie krok po kroku? Co więcej – jak zrobić to szybko? Czytaj nasz artykuł!

Czy teraz jest dobry czas na sprzedaż nieruchomości?

Czy teraz jest odpowiedni moment, by wystawić swoje mieszkanie na sprzedaż? To pytanie nurtuje wiele właścicielek i wielu właścicieli nieruchomości w obliczu dynamicznych zmian na rynku mieszkaniowym.

Spójrzmy na to z perspektywy trendów. Od pandemii wartość rynkowa nieruchomości i ceny transakcyjne nieruchomości stale rosną, co sugeruje, że obecnie można wyjątkowo dobrze zarobić na sprzedaży mieszkania. Porównując komunikaty Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące ceny 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2019 roku i 2023 roku: cena 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego wyniosła 6134 złotych w II kwartale 2023 roku, podczas gdy cena 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego wynosiła 4484 złote w II kwartale 2019 roku.

Ceny te różnią się znacząco w zależności od miasta i metrażu. Korzystając z najnowszych indeksów cen nieruchomości od urban.one (IV kw. 2023 r.), spójrzmy na wybrane miasta – w Warszawie średnia cena za jeden mkw mieszkań do 35 m2 wynosi 15 067 zł, w Poznaniu 10 700 zł, w Krakowie 13 358 zł, w Gdańsku 12 500 zł, we Wrocławiu 11 908 zł, w Olsztynie 8 498 zł, w Łodzi 8 651 zł, a w Lublinie 9 595 zł. W przypadku mieszkań między 35 a 60 m2 cena za jeden mkw spada i w Warszawie wynosi 12 819 zł, w Poznaniu 9 482 zł, w Krakowie 11 642 zł, w Gdańsku 10 970 zł, 7 777 zł, we Wrocławiu 10 381 zł, w Olsztynie 7 777 zł, w Łodzi 8 237 zł, a w Lublinie 8 667 zł.

Oprócz aspektów rynkowych decyzja o sprzedaży nieruchomości powinna jednak uwzględniać osobiste cele i potrzeby właścicielki lub właściciela. Dlaczego?

Jak sprzedać mieszkanie?
Jak sprzedać mieszkanie?

To, czy teraz jest dobry czas na sprzedaż mieszkania, zależy nie tylko od stanu rynku, ale także od indywidualnych okoliczności i planów życiowych. Czy kapitał finansowy ze sprzedaży mieszkania zamierzamy przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe? O ile sprzedaż mieszkania w 2024 r. może okazać się dla nas intratnym biznesem, czy podobnie będzie przy kupnie mieszkania? Przed przystąpieniem do sprzedaży mieszkania, warto aby właścicielka i właściciel nieruchomości odpowiedzieli sobie na te pytania.

Sprzedaż mieszkania – od czego zacząć?

Rozpoczęcie procesu sprzedaży mieszkania wymaga strategicznego podejścia i zrozumienia kluczowych kwestii. Pierwszym krokiem jest właściwa wycena nieruchomości, która może być dokonana samodzielnie, za pomocą pośrednika, biegłego sądowego lub rzeczoznawcy majątkowego.

Warto również korzystać z innowacyjnych narzędzi, takich jak specjalne kalkulatory wyceny czy darmowe wyceny online, które uwzględniają różnorodne czynniki, aby zapewnić rzetelną ocenę wartości mieszkania. Zarówno samodzielna wycena, jak i współpraca z pośrednikiem czy rzeczoznawcą majątkowym, są kluczowymi punktami startowymi w procesie sprzedaży mieszkania na dynamicznym rynku nieruchomości.

Różnice w podejściu do wyceny mogą być jednak istotne, dlatego decyzja powinna być podyktowana celami sprzedaży i preferencjami. Zwróć uwagę: w pewnym sytuacjach wycena mieszkania na sprzedaż może być dokonana wyłącznie przez uznanego w świetle prawa profesjonalistę. Oprócz wyceny nieruchomości przez biegłego sądowego, najczęściej korzysta się z pomocy rzeczoznawcy majątkowego. Rzeczoznawca majątkowy sporządza operat szacunkowy – dokument akceptowany przez różnego rodzaju instytucje publiczne, między innymi sąd i urzędy skarbowe. Wycenę nieruchomości sporządzoną przez rzeczoznawcę będziemy potrzebować, sprzedając np. mieszkanie ze spadku.

Chcesz poznać szczegóły? Czytaj jeden z naszych najnowszych artykułów: „Sprzedaż mieszkania ze spadku„.

Sprzedaż mieszkania
Sprzedaż mieszkania

Sprzedaż mieszkania – formalności, o których trzeba pamiętać

Sprzedaż mieszkania to proces, który wymaga także znajomości wielu formalności i kosztów – te mogą się pojawić w trakcie transakcji. Czego dotyczą? O co musisz zadbać, sprzedając nieruchomości?

Podstawowym kosztem, który musi być uwzględniony przy sprzedaży mieszkania, jest podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości w wysokości 19%. W dalszej części artykułu opisujemy sytuacje, w których da się go uniknąć!

Kolejnym istotnym kosztem są opłaty notarialne. Akt notarialny jest niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia transakcji sprzedaży nieruchomości i potwierdzenia prawidłowości jej przebiegu. Koszty notariusza zależą od wartości transakcji i mogą się nawet różnić w zależności od jej wielkości. Maksymalne kwoty opłat notarialnych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. 

Kolejną opłatą są opłaty sądowe związane z założeniem lub wpisem do księgi wieczystej. Księga ta jest podstawowym dokumentem potwierdzającym stan prawny nieruchomości i jest niezbędna przy wszelkich transakcjach z nią związanych. Opłaty sądowe mogą różnić się w zależności od typu czynności i są regulowane przez odpowiednie przepisy prawa.

Dowiedz się więcej: „Jakie są koszty sprzedaży mieszkania? Kto płaci podatek, co z notariuszem? Wyjaśniamy„.

Czy da się uniknąć podatku od sprzedaży mieszkania?

Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu uzyskanego dochodu na własne cele mieszkaniowe, takie jak zakup nowej nieruchomości czy spłata kredytu hipotecznego.

Czy wiesz, że… od 1 stycznia 2019 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady dotyczące podatku dochodowego od darowizny i spadku? W kontekście sprzedaży mieszkania ze spadku bardzo korzystną zmianą jest to, że zobowiązanie do uiszczenia podatku dochodowego traci ważność po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do nabycia mieszkania przez zmarłego (spadkodawcę).

Jak sprzedać mieszkanie?
Jak sprzedać mieszkanie?

Jakie jeszcze dokumenty do sprzedaży mieszkania są wymagane w 2024 r.?

W 2024 roku, podobnie jak w poprzednich latach, istnieje szereg dokumentów, które są niezbędne do prawidłowej transakcji. Jak już wiesz, podstawowym dokumentem potwierdzającym prawo własności jest akt notarialny. Stanowi on formalne potwierdzenie przeniesienia prawa własności na nabywcę. Oprócz niego konieczne jest także przedstawienie zaświadczenia o braku zaległości z tytułu opłat administracyjnych, aby potwierdzić, że nieruchomość nie obciążają żadne nieuregulowane należności.

Mieszkania spółdzielcze własnościowe dzielą się na te z założoną księgą wieczystą i na te bez księgi wieczystej. Dla tych drugich do transakcji sprzedaży wymagana jest decyzja o przyznaniu lokalu, co oznacza dodatkowe potwierdzenie prawa do nieruchomości. Natomiast w przypadku mieszkań objętych dziedziczeniem należy przedstawić akt poświadczenia dziedziczenia oraz zaświadczenie o braku zaległości w podatkach. O tym, czym jest akt poświadczenia dziedziczenia, dowiesz się z kolejnego artykułu: „Sprzedaż mieszkania ze spadku„.

Istotnym dokumentem, często niesłusznie pomijanym, jest aktualny wykaz lokatorów. Ten dokument potwierdza, że nieruchomość nie jest obciążona prawem do lokalu przez inne osoby, co jest oczywiście istotne dla potencjalnego nabywcy.

W tym roku musimy również pamiętać o świadectwie charakterystyki energetycznej budynku, które jest obowiązkowe i ma na celu ocenę efektywności energetycznej nieruchomości. Czytaj dalej!

Świadectwo charakterystyki energetycznej – niezbędny dokument przy sprzedaży nieruchomości

Od 28 kwietnia 2023 roku świadectwo charakterystyki energetycznej stało się nieodłącznym elementem każdej transakcji związanej z nieruchomościami. To nie tylko formalność, ale istotne narzędzie, które pozwala zrozumieć zużycie energii oraz przewidywane koszty związane z utrzymaniem danego budynku.

Świadectwo zgłasza się do Centralnego Rejestru świadectw charakterystyki energetycznej prowadzonego przez Ministra Rozwoju i Technologii, a osoba, która je przygotowuje, musi być umieszczona w wykazie osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Jak podaje Serwis Rzeczypospolitej Polskiej (gov.pl), celem wprowadzenia obowiązku posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie oraz zwiększenie świadomości społecznej na temat możliwości oszczędności energii w budynkach. Dlatego też, od momentu jego wprowadzenia, dokument ten jest wymagany przy prawie każdej transakcji dotyczącej nieruchomości, czy to sprzedaży, najmu, budowy budynku czy jego części.

W praktyce jest to szczegółowy dokument określający zapotrzebowanie na energię zużywaną do funkcjonowania budynku, uwzględniający m.in. ogrzewanie, wentylację, ciepłą wodę oraz oświetlenie.

Pamiętaj: nabywca lub najemca nie mają możliwości zrzeczenia się prawa do otrzymania świadectwa, co podkreśla istotność tego dokumentu.

Świadectwo charakterystyki energetycznej – kiedy nie jest wymagane?

Istnieją sytuacje, w których świadectwo charakterystyki energetycznej nie będzie wymagane. Dotyczy to przede wszystkim przypadków, gdy korzystamy z istniejącego budynku lub lokalu na własny użytek, bez zamiaru sprzedaży czy wynajmu.

Dodatkowo inwestorzy i inwestorki nie muszą przedstawiać świadectwa dla domów o powierzchni do 70 m2 przeznaczonych wyłącznie do celów mieszkaniowych.

Jak długo ważne jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez okres 10 lat od daty jego sporządzenia. Uwaga: traci ono ważność przed upływem tego terminu w przypadku dokonania zmian budowlano-instalacyjnych, takich jak na przykład wymiana okien czy źródła ciepła.

Jeśli potrzebujesz świadectwa charakterystyki energetycznej, możesz skorzystać z dodatkowych usług Pricer, w ramach których zajmiemy się przygotowaniem dokumentu. Dzięki temu będziesz mógł sprzedać swoje mieszkanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jak szybko sprzedać mieszkanie?

W obliczu zmieniających się warunków na rynku nieruchomości szybka sprzedaż mieszkania wymaga starannego planowania i skutecznej strategii. Rynek wciąż oferuje wiele lokali do sprzedaży, ceny rosną, a program Bezpieczny Kredyt 2% – choć już zakończony- to przynajmniej na jakiś czas wprowadził dodatkową konkurencję. Dlatego, aby wyróżnić swoją ofertę i zwiększyć szanse na szybką transakcję, warto zastosować kilka sprawdzonych praktyk. Jak szybko sprzedać mieszkanie?

Na pewne rzeczy nie mamy wpływu – np. lokalizację sprzedawanej przez nas nieruchomości czy metraż. To jednak, na co zdecydowanie mamy wpływ, tyczy się przygotowania atrakcyjnej oferty, która przyciągnie uwagę potencjalnych nabywców i przyspieszy proces sprzedaży. Jak się za nią zabrać?

Na samym początku warto przeanalizować atuty naszej nieruchomości. Lokalizacja, układ pomieszczeń czy dostępność infrastruktury to cechy, na które warto zwrócić uwagę. Dla wielu osób istotna jest bliskość miejsc pracy, szkół czy terenów zielonych. Oprócz tego warto uwzględnić aspekty komunikacyjne, takie jak dostępność transportu publicznego czy bliskość stacji metra, co z pewnością korzystnie wpłynie na zainteresowanie ofertą.

Kluczową rolę w procesie sprzedaży mieszkania odgrywa również strategia cenowa. Warto dokładnie przeanalizować lokalny rynek nieruchomości i ustalić cenę na poziomie konkurencyjnym. W niektórych przypadkach podniesienie ceny o kilka procent może przynieść dodatkowe korzyści finansowe, jednak należy pamiętać, że może to także wydłużyć czas sprzedaży.

Jakie mieszkania sprzedają się najszybciej?

Na to pytanie nie ma odpowiedzi – gusta i potrzeby ludzi są na tyle zróżnicowane, że nie warto silić się na opis typowego mieszkania, które wszyscy zapragną kupić. Szybkość sprzedaży nieruchomości zależeć będzie od rzeczy niemalże oczywistej na konkurencyjnym rynku nieruchomości – odpowiedniego przygotowania ogłoszenia.

Dobrze wykonane zdjęcia, precyzyjny opis nieruchomości oraz wyeksponowanie jej największych atutów zachęcą do kontaktu. W tym kontekście należy mieć również na uwadze przygotowanie mieszkania do sprzedaży pod kątem standardu wykończenia. Co to oznacza?

Mieszkanie w dobrym stanie technicznym jest z reguły bardziej atrakcyjne dla potencjalnych nabywców. Takie nieruchomości mogą osiągać wyższą wartość rynkową i zazwyczaj sprzedają się szybciej niż te, które wymagają znacznych nakładów finansowych na remont lub modernizację. Dlatego też warto zwrócić szczególną uwagę na stan techniczny mieszkania i ewentualnie zainwestować w drobne naprawy lub odświeżenie przed rozpoczęciem procesu sprzedaży. Pamiętajmy, że świadomy i rzetelnie przygotowany opis stanu technicznego mieszkania może i podnieść cenę, i zwiększyć zaufanie do sprzedającego.

Choć nie zawsze mamy możliwość przeprowadzenia gruntownego remontu, warto zadbać o estetykę i funkcjonalność wnętrza. Czyste i dobrze doświetlone pomieszczenia, świeżo pomalowane ściany, wyeksponowanie tego, co w naszym mieszkaniu najlepsze – dzięki tym drobnym rzeczom wartość naszego mieszkania potrafi znacząco wzrosnąć! Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj: „Home staging. Jak przygotować mieszkanie do sprzedaży lub wynajmu?„.

Szybka sprzedaż nieruchomości
Szybka sprzedaż nieruchomości

Brak czasu? Zostaw to nam!

Jak już wiesz, szybka sprzedaż mieszkania wymaga starannego planowania i skutecznej strategii. Czy brak Ci czasu na działania związane ze sprzedażą mieszkania? Rozważ pomoc ekspertek i ekspertów, którzy dopną formalności, przygotują chwytliwą ofertę i zadbają o jej ekspozycję w mediach społecznościowych i na portalach nieruchomościowych. Pricer zapewnia takie kompleksowe wsparcie w procesie sprzedaży mieszkania. Na czym ono dokładnie polega?

Zacznijmy od kwestii formalnych. Potrzebujesz profesjonalnej wyceny nieruchomości? Pricer specjalizuje się zarówno w automatycznych wycenach nieruchomości oraz we współpracy z licencjonowanymi rzeczoznawcami majątkowymi, którzy przygotują operat szacunkowy – dokument ważny w świetle prawa. Potrzebujesz wsparcia prawnego? Nasz zespół prawników zapewnia pełne wsparcie w procesie transakcji, eliminując potencjalne obawy i ryzyka. Nie wiesz, czy Twoja nieruchomość spełnia wszystkie normy i standardy energetyczne? Przygotujemy obowiązkowe przy sprzedaży mieszkania świadectwo charakterystyki energetycznej, aby zyskać pewność, że wszystko jest zgodne z prawem.

Co z ogłoszeniem i promocją? Nasza oferta pakietów sprzedażowych zapewnia kompleksową pomoc dla każdego, kto pragnie efektywnie sprzedać swoją nieruchomość. Rozpoczynając od naszego Pakietu Startowego za 0 zł, oferujemy Ci możliwość wystawienia ogłoszenia na platformie Pricer.pl, dokładną wycenę mieszkania oraz organizację wizyt potencjalnych nabywców. Zastanawiasz się, gdzie wystawić ogłoszenie ofertowe? Jeśli potrzebujesz większego zasięgu ogłoszenia, nasz Pakiet Optymalny za 90 zł będzie dobrym wyborem. Oprócz promocji na naszej platformie, ogłoszenie zostanie opublikowane na renomowanych serwisach, takich jak Morizon czy Otodom. Dodatkowo zapewniamy konsultacje z ekspertkami i ekspertami oraz profesjonalne filmy 3D prezentujące Twoją nieruchomość. Dla tych, którzy pragną szybkiej sprzedaży, przygotowaliśmy Pakiet Szybkiej Sprzedaży za 270 zł. Oprócz publikacji na największych portalach, oferujemy mocną promocję, wideokonsultację z ekspertami lokalnego rynku oraz profesjonalne zdjęcia i filmy 3D. Nasz zespół dba również o skuteczną weryfikację potencjalnych nabywców.

W dzisiejszych czasach korzystanie z usług ekspertów rynku nieruchomości może okazać się bardzo pomocne. Profesjonalne doradztwo oraz wsparcie w przygotowaniu oferty pozwolą maksymalnie wykorzystać potencjał sprzedażowy mieszkania i przyspieszyć proces transakcji. Atrakcyjnej oferta, odpowiednia ekspozycja nieruchomości oraz wsparcie ekspertów to kluczowe czynniki, które przyczynią się do pomyślnej transakcji. Nie trać więc czasu na poszukiwanie najlepszego sposobu na sprzedaż mieszkania – skontaktuj się z nami.

Ustalenie wartości mieszkania na sprzedaż – darmowa wycena nieruchomości

Zastanawiasz się, ile byłaby warta Twoja nieruchomość i czy transakcja się opłaca? Skorzystaj z darmowej wyceny nieruchomości online. W Pricer, dzięki automatycznej wycenie nieruchomości opartej na zaawansowanym modelu AVM, możesz błyskawicznie poznać wartość swojego mieszkania. Nie musisz czekać tygodniami na ocenę – wystarczy szybko uzupełnić dane, a w ciągu kilkudziesięciu sekund otrzymasz szczegółowy raport na swój e-mail.

Oceń nasz wpis!

Polecane wpisy